Pipi ja teised

14. novembril toimus koolis kirjandushommik 
"Pipi ja teised", mis oli pühendatud Astrid Lindgreni
100. sünniaastapäevale. Avasõnal rääkis raamatukoguhoidja
Malle Last Lidgrenist kui maailma parimast lastekirjanikust.
Samuti sellest, kuidas sündis Pipi Pikksuka lugu.
Seejärel tulid Pipi laulu saatel Pipi, Nils, Liisa ja Madli - 4
tegelast Lidgreni raamatutest. Tegelased lugesid 
raamatutest vastava katkendi. Lõpuks pakkus Pipi
kõigile sünnipäeva kommi. Eelnevalt toimus viktoriin
"Kui hästi sa tunned Astrid Lidgreni raamatuid." 
Parimaks raamatute tundjaks oli Maris Rannaveer V klassist,
kes sai maksimumpunktid. Järgnesid Sigrid Pernik ja Maris Kurvits,
samuti V klassist.